Súhlas so spracovaním osobných údajov

1.

Udeľujete týmto súhlas spoločnosti ITHOPE sro, so sídlom Viniční 3587/216, Brno-Židenice 615 00, IČO: 28309952, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Brne, oddiel C, vložka 60332 (ďalej len „Správca“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“) spracovávala tieto osobné údaje:

  • meno a priezvisko
  • názov spoločnosti
  • adresa
  • e-mail
  • telefónne číslo

2.

Uvedené osobné údaje je možné spracovať na základe Vami udeleného súhlasu a je nutné ich spracovať na účely obchodnej činnosti spoločnosti ITHOPE s.r.o. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 10 rokov.

S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním e-mailu alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti. E-mail: zachranadat@ithope.sk

3.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj nižšie uvedení spracovatelia, prípadne ďalšie poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

4.

Správca zhromažďuje na svojich webových stránkach súbory cookies.

Cookies sú malé dátové súbory, vďaka ktorým si navštívenej webovej stránky pamätajú úkony a nastavenie jednotlivých užívateľov, ktoré na nich vykonali, takže sa tieto údaje nemusia zadávať opakovane. Súbory cookies sa ukladajú do jednotlivých počítačov pomocou webového prehliadača. Cookies nepredstavujú nebezpečenstvo, neslúži na získavanie akýchkoľvek citlivých osobných údajov, majú však význam pre ochranu súkromia. Cookies nepoužívame pre zistenie totožnosti užívateľov webových stránok ani k zneužitiu prihlasovacích údajov.

Ďalšiu skupinu predstavujú cookies tretích strán (napr. Google Analytics pre analýzu návštevnosti danej konkrétnej webovej stránky).

Vy ako užívatelia máte možnosť používanie cookies odmietnuť. Pokiaľ bude mať Váš prehliadač použitie cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním štandardných cookies zo strany našich webov.

5.

Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

– vziať súhlas kedykoľvek späť,
– požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
– požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov,
– vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, alebo požadovať obmedzenia spracovania,
– požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
– na prenosnosť údajov,
– v prípade pochybností o zákonnom spracovaní osobných údajov podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.