Záchrana dát – objednávka a odovzdávací protokol

Objednávateľ – adresa pre fakturáciu: Pamäťové médium (ks):
Meno: …………………………………………………….

Firma: ………………………………………………………

Adresa: ……………………………………………………

Mesto,PSČ: ………………………………………………

IČO:………………………………………………………….

DIČ:………………………………………………………….

Tel.: …………………………………………………………

Email: ………………………………………………………

HDD Interní Externí 2,5“ 3,5“

SSD Flash Pamäťová karta
Telefón  Iné
Model: ……………………………………………… ………………………………………….…………….

Výr. číslo: ……………………………………………

Príslušenstvo: USB kábel Adaptér Obal

Rám  Iné…….…….…………………..

……………………………………………………….

Popis poruchy, kedy a ako sa stala:

Ďalšie prejavy poruchy a okolnosti, pri ktorých vznikla:

Umiestnenie najdôležitejších súborov:

Dokumenty (Vždy zachránime maximum, uveďte čím máme začať)
Programy
Účtovníctvo
E-mail
Fotky
Video
Hudba
Grafické súbory
Zdrojové kódy
Iné
Súhlasím s otvorením zariadenia.Týmto dávate súhlas k otvoreniu pamäťového média a beriete na vedomie, že po tomto úkone už nemusí byť možné na médium uplatniť záruku u predajcu zariadení, ak je ešte v záruke. ANO / NE

Zákazka je prijímaná a bude vykonaná v súlade so servisnými podmienkami spoločnosti ITHOPE s.r.o.uvedenými na www.ithope.sk

Objednávateľ svojím podpisom vyjadruje súhlas s týmito podmienkami. Vlastná záchrana bude vykonaná až po odsúhlasení ceny stanovenej po vstupnej analýze.

Expresný – príplatok 100% Prednostný – príplatok 50% Normálny Ekonomický

Zákazku prijal: ………………………dňa: …………. Objednávateľ: …………………………….

Ako ste sa o nás dozvedeli:

Reklama na internete Internetový vyhľadávač Reklama
Od známych Doporučenie zo servisu Sociálne siete

Inak:……………………………

Zákazku odovzdal: …………………….dňa: …………. Zákazku prevzal:……………………….