Záchrana dát z diskov HDD (pevných, externých)

Kedy je potrebné vykonávať záchranu dát z pevných diskov? Keď omylom sformátujete disk, zmažete dôležité dokumenty. Keď Váš počítač výrazne spomalí, prestane fungovať. Keď dôjde k jeho poškodeniu pádom, vodou, teplom a pod. A vy nemáte zálohované dáta.

Váš disk vydáva zvláštne zvuky ako klikanie, cvakanie, škrípanie, alebo vôbec nereaguje.

Čo spraví väčšina z nás?

Chceme, aby náš disk fungoval, tak ho rozoberieme a snažíme sa ho opraviť, alebo ho opakovane spúšťame a snažíme sa dáta zachrániť. Zle, dokonca veľmi zle. Tieto zásahy väčšinou vedú k úplnej a totálnej strate Vašich dát.

Obnova dát

Obnova dát je častejšie ten lepší prípad, kedy nedostupnosť dát spôsobilo softvérové poškodenie fyzicky funkčného disku. Obnova dát sa realizuje po sformátovaní disku, nechcenom zmazaní dát, reinštalácii operačného systému, RAW formátu. Vieme získať stratené dáta zo všetkých používaných súborových systémov ako NTFS, exFAT, FAT16/FAT32, VMFS, HFS+, XFS, a pod.

Záchrana dát

Záchranu dát vykonávame zo všetkých diskov HDD od výrobcov Samsung, Toshiba, Seagate, Western Digital, Fujitsu, Hitachi, Maxtor a iných. Záchranu dát vykonávame po mechanickom poškodení disku poškodené dátové platne, poškodené čítacie hlavy, poškodenie motora, narušená servisná oblasť. Prípadne po elektrickom poškodení, ktoré môže byť na vonkajšej a vnútornej elektronike, prípadne aj na servisnej oblasti disku.