Kontaktný formulár – Záchrana dat

ako: Jan Novak
ako: +421 123 456 789
Dávate nám súhlas k otvoreniu pamäťového média a beriete na vedomie, že po tomto úkone už nemusí byť možné na médium uplatniť záruku, ak je ešte v záruke.
Po úspešnej záchrane dát požadujem vrátenie poškodeného média (poplatok za spätnú montáž 20 € bez DPH)